FJÄLLSTATIONER

På många av STF:s fjällstationer har vi genomfört projekt i varierande omfattning och storlek, allt från ideskisser till färdigprojekteringar. På Storulvåns fjällstation har vi senast ritat om entren och bastudelen.

Beställare: Svenska Turistföreningen